Storkanoer

Storkanoer

Ege Division har 4 storkanoer med plads til 10 personer pr. kano inkl. nødvendigt udstyr til sejlads på fjorde, søer eller tilsvarende.
Kanoer og udstyr ligger i Frederikssund Lystbådehavn og kan lejes af spejdergrupper.

Priser pr. kano                           Pris pr. trailer (for nuværende 1. stk.)                                            
Dagspris           200,00 Kr.              250,00 Kr.
Weekend          350,00 Kr.              250,00 Kr.
Én Uge          1.000,00 Kr.              500,00 Kr.
Depositum     1.000,00 Kr.           1.000,00 Kr.

Reservering/bookning
kalenderen  kan du se om kanoerne er ledige (der kan være nogen ledige, måske er det kun 2 som er reserveret/booked).
Ønsker du at reservere udfylder du skemaet ”Registrering af udlånte kanoer” under fanen ”Reg. kano & matr.” t.o.m. linje 27 og sender det til storkano [at] egedivision [dot] dk
Herefter vil kano(erne) blive mærket ”reserveret” i kalenderen.

Reservationen er først bindende når depositum er indbetalt på konto 2670 – 0415611758 mærket ”Kanoer / Grp.navn” senest 8 dage inden arrangementet, hvorefter mærkningen i kalenderen ændres til ”Booket”.

Du vil nu blive kontaktet af divisionen vedr. instruktioner, udlevering, returnering etc.

VIGTIGT
Sejlads må kun fortages af en ansvarlig person, som har opnået de fornødne kvalifikationer og skriftligt har accepteret /udfyldt ” Sikkerhedsinstruks for sejlads med Storkano i Ege Division”.
Denne instruktion, samt godkendte certifikater og registrering kan downloades fra denne side.

Generel information!

Inden sejladsen

- Senest 8 dage inden bedes I:
Oplyse ønsket tidspunkt for udlevering og returnering?
- Dagen før:
Skal den sejlansvarlige tjekke vejrforholdene for perioden og revurdere om dette medføre ændringer i jeres sejlplan og udfyldelse af ”Sikkerhedsinstruks for sejlads med Storkano i Ege Division”
Instruktionen sendes på mail - også selvom I tidligere skulle have haft fremsendt en og der ikke er nogen ændringer (vi skal være sikker på at have en opdateret version).
Ligeledes medbringes 2 printede eksemplarer til udleveringen af kanoerne (1 stk. til opbevaring i containeren og 1 stk. til jer selv).

Alt sendes på storkano [at] egedivision [dot] dk

Udlevering
- På dagen skal der være min. 4 voksne til håndtering af kanoerne.
- Printet aktuelt eksemplar af ”Sikkerhedsinstruks for sejlads med Storkano i Ege Division” afleveres i korrekt udfyldt stand.
- Gennemgang af udstyr for evt. fejl/mangler og underskrift på endelig registreringsskema.

Returnering
- Alt grej er rengjort, sorteret og lagt op efter størrelse inden aftalte tidspunkt.
- Redningsveste SKAL være lukket ”lynet op” og løse stropper fæstnet.
- Gennemgang af udstyr for evt. fejl/mangler.
- Min. 4 voksne til håndtering af kanoerne.
- En til hjælp med håndtering af udstyr.

Trailer
Bådtraileren er nedvejet til en totalvægt på 1.200 Kg - se evt. kopi af registreringsattest og vejebon.
På FDM beregner for trailer og campingvogn her - kan du tjekke om du må køre den med den kategorikørekort som du har.
Traileren er med 13-polet stik – så HUSK om nødvendigt selv en adapter.
Når kanoerne er på traileren må disse kun benyttes til opbevaring/transport af redningsveste, padler og andet sejludstyr – dvs. INGEN personlig bagage, proviant eller tilsvarende.

Godt planlagt er halv fuldendt
For den som kan bare en lille smule "skoletysk" er denne hjemmeside her informativ om de forskellige havne med anvisning til indsejling, toilet- og badefaciliteter m.v.
Søkort over Ise- og Roskildefjord kan lånes.

God tur!

PS. Venligst benyt storkano [at] egedivision [dot] dk ved al korrespondance så henvendelsen læses af flere.