Storkanoer

Storkanoer

Ege Division har 4 storkanoer med plads til 10 personer pr. kano inkl. nødvendigt udstyr til sejlads på fjorde, søer eller tilsvarende.
Kanoer og udstyr ligger i Frederikssund Lystbådehavn og kan lejes af DDS spejdergrupper.

Priser pr. kano
Dagspris – 200,00 Kr.
Weekend – 350,00 Kr.
Én Uge – 1.000,00 Kr.
Depositum – 1.000,00 Kr.

Reservering/bookning
I kalenderen  kan du se om kanoerne er ledige (der kan være nogen ledige, måske er det kun 2 som er reserveret/booked).
Ønsker du at reservere sender du en mail på storkano [at] egedivision [dot] dk med angivelse af antal deltagere/kanoer, tidsrum, gruppenavn og kontaktinfo.
Herefter vil kano(erne) blive mærket ”reserveret” i kalenderen.

Reservationen er først bindende når depositum er indbetalt på konto 2670 – 0415611758 mærket ”Kanoer / Grp.navn” senest 8 dage inden arrangementet, hvorefter mærkningen i kalenderen ændres til ”Booket”.

Du vil nu blive kontaktet af divisionen vedr. instruktioner, udlevering, returnering etc.

VIGTIGT
Sejlads må kun fortages af en ansvarlig person, som har opnået de fornødne kvalifikationer og skriftligt har accepteret /udfyldt ” Sikkerhedsinstruks for sejlads med Storkano i Ege Division”.
Denne instruktion, samt godkendte certifikater og registrering kan downloades fra denne side.

Obligatoriske ”Sikkerhedskursus” for sejladsansvarlige afholdes:

Mandag den 30. april 2018 

Torsdag den 24. maj 2018

For begge datoer:
Fra Kl. 17:30 - 19:30
Frederikssund Hallen i mødelokalet på 1. sal.