Tilskudspulje

Tilskudspulje

Alle spejdere i Divisionen har mulighed for at ansøge om tilskud.

Tilskudspuljen er til rådighed i det år hvor divisionsrådet har godkendt budgettet. 

Tilskudspuljen kan yde økonomisk støtte til projekter, som er med til at fremme netværket mellem grupper, divisioner og spejderkorps. Der gives tilskud til den enkelte spejder såvel som til grupper.
De tilskudsberettigede personer skal være under 25 år på det tidspunkt hvor aktiviteten afholdes.

Der lægges vægt på projekter, som kan være til gavn for hele divisionen og projekter som vil kunne bidrage med ny inspiration og indsigt i spejderarbejdet. Støtten forudsætter en velargumenteret ansøgning for, hvorledes projektet lever op til disse prioriteringer. Støtten forudsætter, at ansøger kan argumentere for egen indsats med at opbygge økonomi til det pågældende projekt. Støtten gives som tilskud og ikke som fuld finansiering til det enkelte projekt.

Legathåndbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vores søgemaskine er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Her er linket til hjemmesiden: https://www.legatbogen.dk/